De gemeente volgt tijdens deze verkiezingen de coronarichtlijnen van het RIVM op. Daarom gelden op alle stembureaus de volgende maatregelen.

Coronamaatregelen

  • Het stembureau is zo ingericht dat u overal 1,5 meter afstand kunt houden van alle mensen die aanwezig zijn.
  • In het stembureau is een looproute. Deze route geeft aan hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stembureau staat desinfecterende handgel. Hiermee kunt u uw handen ontsmetten.
  • De stemhokjes worden elk half uur schoongemaakt. Dit geldt ook voor andere contactpunten, zoals deurklinken en deurposten.
  • Bij elk stembureau staat een stembureaulid bij de ingang. Diegene laat u binnen als er genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Het stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt ontsmetten.
  • Alle stembureauleden die uw stempas aannemen zijn getest op corona en dragen wegwerphandschoenen. 
  • Tussen u en de stembureauleden staat een kuchscherm.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het scherm aan het stembureaulid laten zien.

Wat moet ik doen?

Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. 
Beantwoordt u één of meer vragen met ‘ja’? Kom dan niet naar het stembureau. 
In plaats daarvan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe dat werkt.

Kunt u alle vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ beantwoorden? Dan kunt u naar het stembureau komen.

Heeft deze informatie u geholpen?